Först en analys av nuläget och dina behov, sedan val av leverantör och system.

Samarbete

Att köpa IT-system eller IT-tänster ses ofta som just en inköpsaktivitet där man initialt ställer krav på det som levereras och först efter leveransen kontrolleras att resultatet blev enligt önskemålen. En taktik som fungerar dåligt eftersom det är i stort sett omöjligt samla ihop alla krav i startläget.

Alla IT-projekt bör istället ses som samarbeten där båda parter strävar efter att utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt. Som en oberoende part kan Companion hjälpa till med att få ett gott samarbete på plats.

Leverantörsvård

Kundvård är ett känt begrepp och en viktigt del i alla verksamheter. Det man kanske inte tänker på är att man kan ta hand om sina leverantörer - leverantörsvård. Varför? Alla människor jobbar bättre i en positiv miljö. Självklart ska man ställa krav på sina leverantörer, men det ska vara välformulerade och strukturerade krav. Vi på Companion har ett förflutet på leverantörssidan och vi vet vad de gillar. Den bästa leverantörsvården är att skapa win-win-situationer.

Informationsteknik

IT är bra och roligt tycker vi. IT ska dock aldrig vara ett självändamål. Det är alltid nyttan i verksamheten som ska vara målet. Många leverantörer tycker att just deras system är bäst för dig, utan att ens veta vad din verksamhet är. Vi på Companion vet bättre. Först en analys av nuläget och dina behov, sedan val av leverantör och system. Vi är helt oberoende från systemleverantörer och kan därför helhjärtat stötta dig i valet av en leverantör som passar dig och er verksamhet.