Använd rätt tjänst från Companion för att göra din verksamhet effektivare.

Våra tjänster

För att göra våra tankar till resultat för din verksamhet vill vi arbeta nära dig. Nedan finns några vanligt förekommande tjänster vi utför:

Kravhantering

I samband med att ni skaffar nya system eller t ex ny webb kan Companion vara med och ta fram de krav ni har på er nya investering. Vi har stor erfarenhet av att formulera krav så de blir lättbegripliga för alla inblandade parter.

Processkartläggning

Att jobba med ett processorienterat synsätt i verksamheten har blivit vanligt de senaste åren och detta är en våra mest efterfrågade tjänster. Vi jobbar med ett mycket lättanvänt verktyg som ger direkta resultat från en workshop.

Upphandling, inköp och införande

Vi hjälper dig att hitta, utvärdera och välja de IT-produkter och tjänster ni behöver. Companion är med i processen tills den nya investeringen ger önskat resultat.

Strategi

Tillsammans med dig tar vi fram en IT-strategi för din verksamhet. Vilka systemstöd har du idag? Ska de behållas, utvecklas eller bytas ut? Ms office eller Open office, Windows eller Linux? Lagring, säkerhet, backup mm. Companion hittar din väg.

Support

För det lilla fåmansföretaget erbjuder också Companion grundläggande support och assistans. Vi kan hjälpa dig med det vardagliga i din dator och mobil, Windows, office-programmen, webb, nätverk, obegripliga felmeddelanden, virus mm.